logo Skip to content

Публична покана • Избор на изпълнител за сервизно абонаментно поддържане на асансьорни уредби и съоръжения в сградите на БНБ в гр. София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9017920


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 23.07.2013, 14:14 Изтегли ZIP (149 KB)