logo Skip to content

Публична покана • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9016908


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.06.2013, 12:45 Изтегли ZIP (99 KB)