logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на касови консумативи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0019


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 17.12.2013, 17:30 Изтегли ZIP (499 KB)

Договор

Публикувано на 03.11.2014, 14:13 Изтегли PDF (566 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 03.11.2014, 14:15 Изтегли DOC (28 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 21.05.2015, 14:47 Изтегли PDF (57 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 22.05.2015, 14:47 Изтегли PDF (158 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 07.04.2016, 16:46 Изтегли PDF (23 KB)