logo Skip to content

Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на природен газ за отопляване на сградата на Касово подразделение на БНБ, гр. Варна, за периода 2014 - 2016 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0018


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 05.12.2013, 18:00 Изтегли PDF (188 KB)

Договор и Общи условия

Публикувано на 11.12.2014, 15:24 Изтегли ZIP (963 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.12.2014, 15:28 Изтегли PDF (30 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 14.01.2015, 15:22 Изтегли ZIP (102 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 10.03.2015, 17:08 Изтегли PDF (54 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 26.03.2015, 15:47 Изтегли PDF (54 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 04.12.2015, 16:55 Изтегли PDF (54 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 08.02.2016, 13:23 Изтегли PDF (61 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 31.03.2016, 10:47 Изтегли PDF (60 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 15.02.2017, 17:59 Изтегли PDF (654 KB)