logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване (производство на IBM или еквивалентно), компютърни компоненти за него, софтуер и услуги

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0015


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 30.10.2013, 17:33 Изтегли ZIP (1604 KB)