logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Разширена техническа поддръжка на програмен продукт "TurboSwift" върху операционна система AIX и SWIFTNet инфраструктурата на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0014


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 30.10.2013, 14:28 Изтегли ZIP (536 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 17.11.2014, 14:48 Изтегли ZIP (1638 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 17.11.2014, 14:10 Изтегли DOC (28 KB)

Плащанe по договора

Публикувано на 15.01.2015, 14:24 Изтегли PDF (63 KB)