logo Skip to content

Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка и инсталация на 2 броя сензори (детектори) за проверка на М-защитата в българските банкноти за банкнотообработващите системи (машини) BPS216, които да бъдат инсталирани в "Дружеството за касови услуги" АД (ДКУ) за работа по изискванията на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0012


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.09.2013, 10:21 Изтегли ZIP (143 KB)