logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Абонаментна поддръжка на копирни машини, факс апарати и многофункционална цветна машина на БНБ по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0011


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 13.09.2013, 11:29 Изтегли ZIP (824 KB)

Договор по обособена позиция № 1 и приложения

Публикувано на 16.12.2014, 16:41 Изтегли PDF (1233 KB)

Договор по обособена позиция № 2 и приложения

Публикувано на 16.12.2014, 16:44 Изтегли PDF (1097 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 16.12.2014, 16:46 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 16.12.2014, 16:48 Изтегли PDF (57 KB)

Информация за изпълнението на договор по обособена позиция № 1

Публикувано на 16.12.2014, 16:52 Изтегли PDF (137 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 16.01.2015, 14:39 Изтегли PDF (57 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 24.01.2015, 15:03 Изтегли PDF (138 KB)

Информация за връщане на гаранция за изпълнение

Публикувано на 24.01.2015, 15:04 Изтегли PDF (52 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 17.02.2015, 14:47 Изтегли PDF (57 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 27.02.2015, 13:51 Изтегли PDF (617 KB)

Информация за връщане на гаранция за изпълнение

Публикувано на 27.02.2015, 13:53 Изтегли PDF (51 KB)