logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на автомобили по обособени позиции за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0010


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 07.08.2013, 18:00 Изтегли ZIP (171 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 04.12.2015, 16:52 Изтегли PDF (59 KB)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Публикувано на 12.04.2017, 12:27 Изтегли PDF (224 KB)