logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0008


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 17.07.2013, 17:40 Изтегли ZIP (142 KB)

Договор

Публикувано на 31.10.2014, 17:00 Изтегли PDF (840 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 31.10.2014, 17:00 Изтегли DOC (52 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 03.12.2014, 10:33 Изтегли PDF (34 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 08.01.2015, 12:00 Изтегли PDF (67 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 16.02.2015, 15:26 Изтегли PDF (60 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 04.03.2015, 12:07 Изтегли PDF (64 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 26.03.2015, 15:50 Изтегли PDF (63 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 07.05.2015, 13:59 Изтегли PDF (67 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 26.05.2015, 15:32 Изтегли PDF (63 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 10.06.2015, 16:03 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 30.06.2015, 14:59 Изтегли PDF (157 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 30.07.2015, 09:25 Изтегли PDF (150 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 28.08.2015, 12:30 Изтегли PDF (63 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 03.09.2015, 15:38 Изтегли PDF (59 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 15.10.2015, 16:33 Изтегли ZIP (115 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 03.12.2015, 14:49 Изтегли PDF (63 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 18.01.2016, 14:17 Изтегли PDF (63 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.02.2016, 16:06 Изтегли PDF (62 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 12.02.2016, 12:56 Изтегли PDF (62 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.04.2016, 16:38 Изтегли PDF (62 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 15.11.2017, 18:22 Изтегли PDF (655 KB)