logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Поддръжка на UPS и STS устройства, собственост на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0006


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 01.07.2013, 16:17 Изтегли ZIP (145 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.11.2014, 15:00 Изтегли DOC (28 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 21.04.2015, 15:32 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 26.05.2015, 10:18 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 29.07.2015, 16:29 Изтегли PDF (145 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 31.08.2015, 17:02 Изтегли PDF (56 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 19.04.2017, 17:23 Изтегли PDF (584 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 19.04.2017, 17:24 Изтегли PDF (663 KB)