logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на нови версии на програмни продукти на Novell, притежавани от БНБ, за период от две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0005


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 20.05.2013, 15:31 Изтегли ZIP (130 KB)

Информация за изпълнението на договор

Публикувано на 06.01.2017, 17:08 Изтегли PDF (655 KB)