logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на „Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС)” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0004


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 24.04.2013, 17:52 Изтегли ZIP (1547 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.11.2014, 15:00 Изтегли DOC (28 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 09.01.2015, 16:10 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 31.03.2015, 17:12 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 08.06.2015, 13:23 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 13.10.2015, 16:06 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 17.12.2015, 16:06 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 22.12.2015, 13:56 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 06.01.2016, 14:44 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 18.03.2016, 16:50 Изтегли PDF (55 KB)

Обявление за приключване на договора

Публикувано на 17.01.2017, 17:29 Изтегли PDF (334 KB)