logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Развитие и поддръжка в случай на инциденти и проблеми на информационната система ОБИС

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0003


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 23.04.2013, 16:29 Изтегли ZIP (201 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 11.12.2014, 15:14 Изтегли ZIP (4942 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.12.2014, 15:16 Изтегли PDF (119 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 27.01.2015, 12:57 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 16.02.2015, 15:18 Изтегли PDF (59 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 05.03.2015, 18:00 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 21.04.2015, 15:33 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 12.05.2015, 13:11 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.05.2015, 10:47 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 08.06.2015, 13:20 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 02.07.2015, 11:17 Изтегли PDF (145 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 21.08.2015, 15:52 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 03.09.2015, 15:36 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 30.10.2015, 16:17 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 06.11.2015, 17:10 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 04.12.2015, 16:53 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.01.2016, 13:34 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.02.2016, 16:20 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 22.03.2016, 17:25 Изтегли PDF (147 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.04.2016, 16:43 Изтегли PDF (59 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 07.07.2016, 18:05 Изтегли PDF (62 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 27.07.2016, 16:38 Изтегли PDF (226 KB)