logo Skip to content

Публична покана • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9003710


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 09.07.2012, 18:02 Изтегли ZIP (92 KB)