logo Skip to content

Публична покана • Осъществяване на физическа охрана на почивните бази на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9003283


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 26.06.2012, 17:00 Изтегли ZIP (153 KB)