logo Skip to content

Публична покана • Осигуряване на едногодишна абонаментна поддръжка на Check Point защитните стени и поддръжка на място в режим 7x24 (седем дни в седмицата, двадесет и четири часа в денонощието) при възложителя

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9002783


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 13.06.2012, 17:06 Изтегли ZIP (105 KB)