logo Skip to content

Публична покана • Избор на изпълнител за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на товарна платформа в сградата на Касово подразделение на БНБ, ул. „Васил Левски” № 153, град Плевен

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9001439


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 02.05.2012, 18:55 Изтегли ZIP (38 KB)