logo Skip to content

Публична покана • Избор на двама доставчици с независима инфраструктура за осигуряване на комуникационен канал 256 Kbps за достъп до мрежата на SWIFT

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9010117


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 12.12.2012, 13:23 Изтегли PDF (147 KB)