logo Skip to content

Публична покана • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) през 2013 г., съгласно Приложение № 1а и Приложение № 1б

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9008867


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 20.11.2012, 12:07 Изтегли ZIP (255 KB)