logo Skip to content

Публична покана • Предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UTMS с национално покритие

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9008732


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 15.11.2012, 17:23 Изтегли ZIP (210 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.11.2014, 13:42 Изтегли DOC (28 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 19.12.2014, 14:58 Изтегли ZIP (4281 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.12.2014, 15:02 Изтегли PDF (61 KB)