logo Skip to content

Публична покана • Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ в гр. София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9007925


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.10.2012, 17:46 Изтегли ZIP (229 KB)