logo Skip to content

Покана за представяне на оферта по НВМОП • Доставка на дизелово гориво за отопление (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на ПБ на БНБ „Иглика” – гр. Смолян (Обособена позиция №1), както и на гориво за дизелов двигател на дизелгенератор, находящ се в Касов център на БНБ – гр. София, ул. „Михаил Тенев №10” (Обособена позиция №2)


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 18.01.2012, 16:15 Изтегли ZIP (75 KB)