logo Skip to content

Публична покана • Абонаментна поддръжка, допълнителни услуги и допълнителни лицензи за информационна система „Микси”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9007564


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 16.10.2012, 17:00 Изтегли ZIP (179 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 13.11.2014, 16:00 Изтегли DOC (28 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.12.2014, 16:08 Изтегли PDF (143 KB)