logo Skip to content

Публична покана • Осъвременяване и увеличаване на капацитета на дискова система EMC и осигуряване на нейната 36-месечна софтуерна и хардуерна гаранционна поддръжка от производителя

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9006817


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 27.09.2012, 18:00 Изтегли ZIP (115 KB)