logo Skip to content

Публична покана • Осигуряване на поддръжка за три години на програмни продукти, предлагани от Novell и притежавани от БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9006368


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 17.09.2012, 15:49 Изтегли ZIP (79 KB)