logo Skip to content

Публична покана • Избор на изпълнители по обособени позиции за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9003925


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 13.07.2012, 12:59 Изтегли ZIP (134 KB)