logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за паричните пазари

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0018


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 05.12.2012, 09:57 Изтегли ZIP (3351 KB)