logo Skip to content

Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0013