logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на резервни части за банкнотообработваща система BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0011


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 06.07.2012, 17:12 Изтегли ZIP (133 KB)