logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Производство и доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с купюр 1 лев за периода 2013 - 2015 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0009


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.06.2012, 17:00 Изтегли ZIP (288 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 14.01.2015, 15:36 Изтегли PDF (1877 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 14.01.2015, 15:37 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 05.03.2015, 16:06 Изтегли PDF (58 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 04.01.2016, 13:32 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.01.2016, 13:32 Изтегли PDF (58 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 15.02.2016, 16:44 Изтегли PDF (54 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 15.02.2016, 16:45 Изтегли PDF (663 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 10.05.2016, 10:32 Изтегли PDF (82 KB)