logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Избор на международен одитор на Българската народна банка за финансовите 2012, 2013, 2014 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0008


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 22.05.2012, 13:54 Изтегли ZIP (321 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 26.05.2015, 14:44 Изтегли PDF (57 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 26.05.2015, 14:46 Изтегли PDF (1225 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 28.05.2015, 15:36 Изтегли PDF (36 KB)