logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка и гаранционно поддръжане на компютърно оборудване и софтуерни лицензи за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0006


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 27.04.2012, 17:00 Изтегли ZIP (309 KB)