logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ в гр. София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0005


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 12.04.2012, 12:31 Изтегли ZIP (265 KB)