logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника за сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0003


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 23.02.2012, 16:01 Изтегли ZIP (155 KB)