logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на резервни части за ремонт и поддръжка на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0002


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 03.02.2012, 14:46 Изтегли ZIP (138 KB)