logo Skip to content

Открит конкурс по НВМОП • Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0001


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 01.02.2012, 16:07 Изтегли ZIP (135 KB)