logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на допълващи лицензи за софтуерни продукти на Microsoft, заедно със софтуерна осигуровка по лицензионна схема "Select Plus"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0032


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 29.11.2011, 12:44 Изтегли ZIP (161 KB)