logo Skip to content

Открит конкурс по НВМОП • Доставка на софтуер за автоматизация на процесите по управление на оперативния риск в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0028


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 15.11.2011, 16:25 Изтегли ZIP (224 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 12.05.2015, 13:09 Изтегли PDF (56 KB)