logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Програмно - технически услуги за разработване и внедряване на нова функционалност и оптимизация на архитектурата на системата „Сетълмент на ДЦК (СДЦК)”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0025


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 17.09.2011, 16:17 Изтегли ZIP (558 KB)