logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на контейнери за съхранение на банкноти и монети

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0022


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 02.09.2011, 18:52 Изтегли ZIP (2085 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 07.04.2016, 16:48 Изтегли PDF (214 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 07.04.2016, 17:08 Изтегли PDF (24 KB)