logo Skip to content

Договаряне с покана по НВМОП • Доставка на резервни части за поддръжка на банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0021