logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Разширена техническа поддръжка на програмен продукт "TurboSwift" върху операционна система AIX и SWIFTNet инфраструктурата на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0020


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.08.2011, 15:22 Изтегли ZIP (205 KB)