logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на рентгенови системи за проверка на багажа на посетители в сгради на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0019


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 16.08.2011, 14:47 Изтегли ZIP (166 KB)