logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационните системи за дирекция „Фискални услуги” (Системата ЕСРОТ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0016


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.07.2011, 17:45 Изтегли ZIP (666 KB)