logo Skip to content

Договаряне с покана по НВМОП • Денонощна невъоръжена физическа охрана на почивните бази на БНБ и недвижим имот с местонахождение гр. София – район „Красна поляна”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0015