logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Абонаментно поддържане на копирни машини и факс апарати "Xerox" в сградите на БНБ в София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0011


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 07.06.2011, 16:31 Изтегли ZIP (202 KB)