logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Развитие на Системата за отчитане, контрол и управление на движението на наличните пари в БНБ (Касова система)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0008


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 16.05.2011, 16:21 Изтегли ZIP (974 KB)