logo Skip to content

Открит конкурс по НВМОП • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ за 2011 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0007


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 04.05.2011, 15:04 Изтегли ZIP (1051 KB)