logo Skip to content

Договаряне с покана по НВМОП • Доставка на 2 броя сензори за проверка на М-защитата в банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0006